Günümüz Meselelerine Fetvalar (4 Cilt)
Günümüz Meselelerine Fetvalar (4 Cilt)
%40
İndirimli
2 İş Günü
İçinde Kargoya Teslim
Etiket Fiyatı:280,00 TL
İndirimli Fiyatı:168,00 TL
Ürün Özellikleri
  • Basım Yılı:
  • Baskı:6
  • Sayfa Sayısı:1295
  • Kağıt Türü:1. Hm. Kağıt
  • Ebat:17 x 24
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Ciltli
  • ISBN-10:6055440633
Ürün Kategorileri

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd O'nun Peygamberi Muhammed (sav)'e al ve ashabına selâm olsun.

İslam âlemi bugün çeşitli meselelerle karşı karşıyadır. Küfür ve batıl ehli müslümanların can ve mallarına kastetmiş bu konuda olmadık problemler ortaya çıkararak müslümanları dağınık halde tutmaya çalışmaktadırlar. Birlik ve beraberlikten yoksun müslümanların tek başlarına yapabilecekleri şeyler küfür ehlinin meydana
getirdiği birlik ve beraberlik karşısında arzulanan mukavemeti temin etmekten uzaktır. Onun için müslümanların lâyık oldukları vahdeti meydana getirerek içinde bulundukları bu yürekler acısı çaresizliği geride bırakmaları gerekmektedir. Bunun temini ise müslümanların Kur'ân ve Sünnet'in etrafında sağlam bir halka meydana
getirerek Ehli sünnet ve'l-Cemaat İmam ve müctehidlerinin ictihad ve görüşlerini iyice bilmeleri bunlardan şahsî ve içtimai hayatları için birtakım neticeler istihsal etmeye azimli olmaları gerekmektedir. Bunu yapmadığımız ve bu konudaki gayretleri desteklemediğimiz takdirde içtimaî hayatımızın giderek bozulması ahlâksızlık
kati hırsızlık sefalet ve sefâhetin giderek büyümesinden şikâyet etme hakkımız olmayacaktır. Kaldı ki İslâm'a ve müslümanlara düşmanlık yapanlar sadece dışardan gelen tehlikeler şeklinde tezahür etmemektedir. Hariçten gelen saldırı ve tehlike de binbir şeklin arkasına gizlenerek müslümanların akidelerini bulandırmaya ve
İslâm'a olan teveccühlerine bir hudud tayin etmeye çalışırken içerden de bu menfî gidişata yardımlar olmaktadır.

İslâm'ı bilmeyen İslâm'ı kendi cehaletiyle sınırlayan bir çok insan ve telâkki müslümanların zihinlerini bulandırmaktadır. Müslümanların kendi aralarındaki ihtilâf ve nizalarının çoğu cehaletten ve İslâm'ı hakkı ile bilip yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Ancak hiç kimse cehaletle savaşmak dolayısıyla da İslâm'ı bilmek hususunda
ciddi bir gayretin içine girmek istememektedir. Her şeye en kolay yoldan ulaşmak ve sahip olmak arzusu bize hakim gözükmektedir. Ancak hepimizin de müşahede ettiği gibi İslam dünyası ciddi tehlikelerle yüzyüzedir. Fikrî mânâda görülen bu korkunç tefessüh arkasından tanınmaz bir nesil meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu
nesil ne Kurân'ı ne de Resûlüllah'ın (sav) sünnetini bilmekte kısacası manen gıdasız kalmaktadır. Oysa müslümanın kurtuluşu Yüce Rabbimizin inzal buyurduğu Kur'ân-ı Azimüşşanda ve bunun müfessiri durumundaki Sünnette görmesi gerekmektedir.

Bu sahadaki çalışmaların bir cüz'ü olarak fıkıh'a yani İslâm hukukuna da ilmî mânâda yer vermek ve meselelerimizi bu anlayışla yoruma tâbi tutmak gerekmektedir.

" Günümüz Meselelerine Fetvalar" adıyla yayınlanan ve müslüman kardeşlerimin büyük mazhariyetine erişen ve ilk baskılarında üç ayrı cilt halinde yayınlanıp şimdi de bir kısım ilaveler ve yeni bir düzenlemeyle 4 cilt halinde basılan kitabımızın aynı ilgiyle karşılanacağını ümid ediyorum.

Haklarını ve hukukunu arayan ve bu konuda sıhhatli ilmî kaynaklara dayanan nesillerin ümit vaadettiği bir geleceğe yönelmek ancak Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Resûlüllah'a sımsıkı sarılmakla gerçekleşebileceğinden şüphe etmemek gerekir. Çalışma bizden başarı Allah dan.

Halil CÜNENÇ

Mütercimin önsözü
Hocam Halil Cünenç Hocaefendi 'nin El-Muntehabatu'l- Fıkhiyye ve Buhu'sun ve Araun fıkhiyetün adlı değerli eserlerinin tercümelerine bizleri muvaffak kılan Allah'a (Celle Celaluhu) sonsuz hamd ü senalar olsun.
Salat ve selam İslam dininin bay tebliğcisi ve en mükemmel tatbikçisi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) onun nurlu yolundan giden ve bu yüce dini bizlere ulaştıran al ve ashabına ve bu dine hizmet eden ve ona tabi olan herkesin olsun.

İncelediğiniz bu eser İslam hukukunun muamele bahislerini ve güncel bazı meseleleri gayet güzel ve sistemli bir şekilde ele almaktadır. Eserde dört mezhebe de yer verilmiş konu ve hükümler ayet hadis ve İslam hukukunun muteber eserlerinden nakil yapılarak desteklenmiştir.
Eser Hocaefendinin Türkiye ve çeşitli ülkelerde yapmış olduğu konferanslardaki konuşmalar ve bazı ilavelerden müteşekkildir. Her müslümanın özellikle ticaret erbabının eserden fevkalade istifade edeceğini umuyorum.
Yüce rabbimizden bizleri İslam ve onun üstün değerlerini hayata yeniden hakim kılabilecek bir neslin iman ilim ve irfan erleri kılmasını niyaz ediyorum.


Mütercim Hasan AHMETOĞLU

Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Hakkımızda  |   Bize Ulaşın  |          
Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Bıldırcın Sokak, No: 9 Dükkan: 1 (İmam-ı Azam Camii Karşı Sokağı) / Ümraniye / İstanbul / Türkiye   E-Posta : bilgi@kureselkitap.com
© 2021 Küresel Kitap Tüm Hakları Saklıdır.