Hadis Seti (4 Kitap)
Hadis Seti (4 Kitap)
5 İş Günü
İçinde Kargoya Teslim
Etiket Fiyatı:265,00 TL
Satış Fiyatı:185,50 TL
Ürün Özellikleri
  • Basım Yılı:
  • Sayfa Sayısı:1465
  • Kağıt Türü:Kitap Kağıdı
  • Ebat:13,5 x 21
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Karton Kapak
  • ISBN-13:2770000041089
Ürün Kategorileri
1.El-Menhiyyat Ayet ve Hadislerle Ümmetin Sakındırıldığı Hususlar El - Cami'us - Sağir

Bu çalışmada İmam Suyutî'nin "el-Cami'us-Sağîr" isimli eserindeki nehy hadisleri bölümü üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Eserde kullanılan hadislerin hem sıhhatlerine bakılmış hem de başka kaynaklardaki yerleri tespit edilmeye gayret edilmiştir. Konu başlıklarından sonra hadislere geçmeden önce konu ile ilgili ayetler verilmiştir. El-Cami'us-Sağir'da ele alınan konularla ilgili benzer birçok hadis olmasına rağmen; mükerrer olan hadisler verilmemeye ve hadislerin içerisinde sahih olanlar kullanılmaya gayret edilmiştir. Hadislerin şerhleri yapılırken yer yer konu ile ilgili ayetlere ve muhaddislerin meşhur eserlerine başvurulmuştur. Bölümlerin sonlarına ise konu ile ilgili özet bilgiler verilmiştir. Bu eserin yayımlanmasından amaç Hz. Peygamberin (s.a.v) bizleri sakındırdığı konuları bilmek ve bunlardan uzak durmanın çarelerini aramaktır. Küçükte olsa Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerinin öğrenilmesine dikkate alınmasına ve yaşanmasına katkısının olması hepimize mutluluk vesilesi olacaktır.

2.Muhtarü'l-Ehadis Kütüb-i Sitte'den Seçme Hadisler

Hadis alanındaki eserlerde zaman zaman zayıf mevzu ve aslı olmayan bazı rivayetlerle karşılaşırız. Şu bir gerçek ki dinî ve ilmî meselelerde sahih hadisleri bırakıp zayıf rivayetlere başvurmak kesinlikle doğru değildir. Bu önemli noktayı dikkate alarak hadis derslerinde çokça okutulan ve Es-Seyyid Ahmed el-Hâşimî'nin kaleme aldığı Muhtârü'l-Ehâdîs adlı eserde yer alan hadislerden sadece Kütüb-i Sitte'ye dayandırılan hadisleri müstakil bir çalışma olarak ele aldık. Her hadisin metin ve tercümesinin üzerinde dikkatle çalışarak ilgili hadisin hangi kaynaktan alındığını metnin sonunda dipnot olarak verdik. Dinimizin daha iyi anlaşılması için mütevazı bir katkı mahiyetinde olan "Muhtârü'l-Ehâdîs - Kütüb-i Sitte'den Seçme Hadisler" adlı çalışmamızın hadislerin anlaşılmasına katkı sunmasını temenni ederiz.

3.Zulmün ve Zalimlerin Akıbetine Dair Buhari ve Müslim'den Kırk Hadis-i Şerif

El-Ezher Üniversitesi âlimlerinden olan Prof. Dr. Abdulhâlık Hasan eş-Şerif 1946 yılında Mısır'ın Benî Süveyf şehrinde doğmuştur. Başta usûl-i fıkıh olmak üzere farklı ilim dallarında 40'a yakın eser kaleme almıştır. Soyu Hz. Peygamber'in (s.a.s.) torunu Hz. Hüseyin (r.a.) Efendimize dayanır. Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi olan Abdulhâlık Hasan eş-Şerif Asya'dan Avrupa'ya Afrika'dan Balkanlar'a kadar birçok yerde ilmî faaliyetler yürütmektedir. Bu bölgelerde aktif olan âlim şahsiyetlerle sıkı ilişkiler içinde bulunan Abdulhâlık Hasan eş-Şerif Mısır'da yaşanan olayların ardından (2013) İstanbul'a hicret etmiştir. İstanbul'da bizzat kendisinin yürüttüğü Şerif İlim Akademisi'nde özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerine fıkıh usûl-i fıkıh hadis ve tefsir dersleri okutmaktadır. Fıkıh ve usûl-i fıkıh ilimlerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak yeniden ele almakta ve güncel olarak yorumlamakta Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat anlayışı içinde İslam'ın temel metinlerinin asrımızda doğru bir şekilde anlaşılması ve tatbik edilmesi için çaba harcamaktadır. Prof. Dr. Abdulhâlık Hasan eş-Şerif'in Kur'an ve Sünnet çerçevesinde tasavvuf sahasıyla ilgili de ciddi ilmî çalışmaları bulunmaktadır. "Zulmün ve Zalimlerin Akıbetine Dair Buhârî ve Müslim'den Kırk Hadîs-i Şerif" adlı çalışmasında da birçok Müslümanın dikkat etmediği alanlarda hadîs-i şerifler temelinde yorumlar yaparak konunun önemine vurgu yapmaktadır.

4.Riyazü's Salihin Tercümesi Salihler Bahçesi

İslâm dünyasının hemen her bölgesinde asırlardır âlimlerin ve ilim talebelerinin olduğu kadar Rasûlullah Efendimiz'in (s.a.v) hadislerini okuyup hayat düsturu edinmek isteyen her Müslümanın başucu kitabı olan Riyâzü's-Sâlihîn İmam Nevevî'nin en önemli eserlerindendir. "Bu eser insanlara dünya ve âhiret saadetini kazanma yollarını gösterecek zahirî ve bâtınî edepleri elde etmelerini sağlayacak iyiyi ve güzeli teşvik ederek kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap olacaktır." Yaşadığı dönemde (1233-1277) ilim adamı hassasiyetini hep ön plânda tutarak İslâm'ın sancaktarlığını üstlenmiş olan İmam Nevevî'nin Riyâzü's-Sâlihîn'in önsözünde dile getirdiği yukarıdaki sözler eserin değerini özellikle günümüz için bir kat daha artırmaktadır. Sözün özü; Riyâzü's-Sâlihîn her Müslüman ailenin evinde bulunması gereken bir kaynak eserdir. Kelimenin tam anlamıyla müttakîler için bir sığınma ve sâlihler için bir bahçedir.
Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Hakkımızda  |   Bize Ulaşın  |          
Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Bıldırcın Sokak, No: 9 Dükkan: 1 (İmam-ı Azam Camii Karşı Sokağı) / Ümraniye / İstanbul / Türkiye   E-Posta : bilgi@kureselkitap.com
© 2022 Küresel Kitap Tüm Hakları Saklıdır.