Akâid Risâleleri
Akâid Risâleleri
Etiket Fiyatı:400,00 TL
Satış Fiyatı:200,00 TL
Ürün Özellikleri
  • Basım Yılı:
  • Basım Yeri:İstanbul
  • Baskı:2
  • Sayfa Sayısı:528
  • Kağıt Türü:Şamuha Kağıt
  • Ebat:16,5 x 23,5 cm
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Ciltli
Ürün Kategorileri

Elinizdeki eser Şeyh Süleyman bin Nâsır el-Ulvân’ın Akâid alanında yazmış olduğu 17 risaleden oluşmaktadır.

 

Temel itikadi konuların dışında cehennemin fani olup olmaması, Mehdi meselesi, sıfatlar bahsi, tekfir konusu ve Ebu’l Ferec İbnu’l Cevzî ile Sekkâf’a yazdığı reddiyelerden oluşmaktadır.

 

Aynı zamanda hâkimiyyet, İslâm’ı bozan unsurlar, üç temel esas konularında geniş bilgilere yer veren eser, Mürcie, Şia gibi bozuk akımların da tehlikesine dikkat çekmiştir.


Büyük boy ciltli olan eserde Şeyh Süleyman Nâsır bin Ulvan'ın 17 risalesi yer almaktadır.


Kitapta yer alan risâlelerin isimleri:


AKÂİD RİSÂLELERİ’NİN MUHTEVÂSI

 

1.     İslâm’ı Bozan Hususlar (Şerhu Nevâkıdı’l İslâm)

2.     İslâm’ı Bozan Hususların Beyânı (et-Tibyân fî Nevâkıdı’l İslâm)

3.     Tevhîdin Hakikati Hakkında Sağlam Söz (el-Kavlu’l Reşîd fî Hakîkati’t-Tevhîd)

4.     Tevhîde İtina Göstermenin Vücûbiyeti (et-Tevkîd alâ Vücûbi’l İ’tinâi bi’t Tevhîd)

5.     Millet-i İbrâhîm (Millet-ü İbrâhîm)

6.     Âlemlerin Rabbi’nin Sûret Sıfatı Hakkında Apaçık Söz (el-Kavlu’l Mübîn fî İsbâti’s Sûreti li Rabbi’l Âlemîn)

7.     Üç Esas Şerhi (Şerhu’l Usûli’s Selâse)

8.     “O Hükmüne Hiçbir Kimseyi Ortak Etmez” (Velâ Yuşriku fî Hukmihî Ehadan)

9.     Dostluk ve Düşmanlık (el-Velâu ve’l Berâ)

10.  Muayyen Tekfir Hakkında Ehli Sünnet’in Mezhebi (Mezhebu Ehli’s Sünne fî Tekfîri’l Muayyen)

11.  Tekfîr ve İrcâ Tehlikesi (Hutûretu’t Tekfîr ve’l İrcâ)

12.  Akîde Hakkında İki Soru (Suâlâni fi’l Akîde)

13.  Cehennemin Yok Olacağına Dair Görüşün Doğru Olmadığına Dâir İkaz (Tenbîhu’l Muhtâr alâ Ademi Sıhhati’l Kavli bi Fenâi’n Nâr ani’s Sahâbeti’l Ahyâr)

14.  Doğru İtikâda Dâir Deliller ve Muhâliflere Reddiye (el-Edilletü ve’l Berâhîn li Îdâhi’l Mu’tekadi’s Selîm ve’r Reddi ala’l Muhâlifîn)

15.  Mehdî Hakkında Tartışmalar (en-Nezeât fi’l Mehdî)

16.  Râfızîlerin Hakîkatini Anlamak (Tabsîrun bi-Vâkıi’r-Râfıda)

17.  İbnu’l Cevzî’nin ‘Defu Şübehi’t Teşbih’ Kitabının ve Sekkaf’ın Ta’liklerinin Yanlışlığına Dair İnsaf ve Fazilet Sahiplerine İthaf (İthâfu Ehli’l Fadlı ve’l İnsâf bi-Nakdi Kitâbi İbni’l Cevzî ‘Def’u Şübehi’t Teşbîh’ ve Ta’lîkâti’s Sekkâf)

 

 

 

Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Hakkımızda  |   Bize Ulaşın  |          
Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Bıldırcın Sokak, No: 9 Dükkan: 1 (İmam-ı Azam Camii Karşı Sokağı) / Ümraniye / İstanbul / Türkiye   E-Posta : bilgi@kureselkitap.com
© 2023 Küresel Kitap Tüm Hakları Saklıdır.