Muhtasar Sahih-i Müslim Tercümesi (5 Cilt Takım)
Muhtasar Sahih-i Müslim Tercümesi (5 Cilt Takım)
5 İş Günü
İçinde Kargoya Teslim
İndirimli Fiyatı:200,00 TL
Ürün Özellikleri
  • Basım Yılı:
  • Baskı:1
  • Sayfa Sayısı:2700
  • Kağıt Türü:Şamuha Kağıt
  • Ebat:17 x 24
  • Dil:Türkçe, Arapça
  • Cilt Durumu:Ciltli
Ürün Kategorileri
Katkıda Bulunanlar

İslam ulemasına göre; Kur'an-ı Kerîm'den sonra en sahih iki kitap Buhari ve Müslim'in "el-Câmi'us-Sahîh" adlı kitaplarıdır. İkisi birden anıldığı zaman "Sahihan" denir. Sahih hadisler İslam ulemasının ittifakı ile ameli gerektiren yani kendileriyle amel edilmesi vâcib olan hadislerdir. İmâm Müslim de İmâm Buhâri gibi küçük yaştan itibaren hadisle meşgul olmaya başlamış bu maksadla Irak Hîcaz Suriye ve Mısır gibi ülkeleri dolaşarak oralarda bulunan hadis imamlarına mülâkî olmuş ve onlardan hadis almıştır. İmam Müslim İmam Buhari'den de hadis almış ve ilim yönünden O'ndan istifade etmiştir. Bununla beraber her iki imam da aynı şeyhlerden hadis almıştır. İmam Müslim topladığı hadisler arasından seçerek tesbit ettiği 3000 kadar hadisle "Sahih"ini telif etmiş ve bu her hadisi ilgili olduğu bâba yerleştirmek hususunda ayrı bir itina göstermiştir. Ayrıca her hadisin değişik ve kendi nazarında sahih olan isnadlarına ve bu değişik isnadlarla gelen metin farklarına yaptığı işaretlerle rivayetini değerlendirmiş ve bunlara verdiği tertib güzelliği ile kitabın kolay ve rahat kullanılmasını sağlamıştır.


Hâfız'ül-Hadis olan Müellif İmam Zekyüddin Ebu Muhammed Abdül Azim El-Münzirî der ki:
«işte bu. benim Ebûl Huseyn Müslim İbnü Haccâc'ın Sahihi'nden ihtisar ettiğim hadislerdir.
Allah Sübhânehû ve Teâlâ'ya düâm odur ki bu kitabı (te'lifim) sebebiyle beni bunu ezberleyeni yazanı ve ona bakanı kendi keremiyle menfaatlendirsin. Yardımına sığınılacak da ancak O'dur.
Bu Hadis kitabı Allah Teâlâ'nın kendilerini faydalandırdığı dünya ve âhiretin hayırlarından son arzularına kavuşturduğu bir cemaatın huzurunda Mısır'da Dârü'l Hadîsi'l Kâmilıyye'-de 28 Şaban 639 yılı Pazartesi günü tamamlanmıştır. Allah Teâlâ bu Dârül-Hadis'i kendi zikriyle ma'mur eylesin vakfeden kimseyi de rahmet ve rıdvanına garkeylesin. Cennetin köşklerinde iskân eylesin. Şüphesiz ki Allah (C.C.) duaları hakkıyla işiten ve dilediğini hakkıyla yapandır.
VELHAMDÜ LÎLLÂHİ VAHDEH. VE SALATUHÜ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN NEBİYYİH VE ÂLİHÎ VE SAHBİHİ VE SELLİM. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Salât-ü selâm Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)'ya ve âl ve ashabına olsun.

Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Hakkımızda  |   Bize Ulaşın  |          
Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Bıldırcın Sokak, No: 9 Dükkan: 1 (İmam-ı Azam Camii Karşı Sokağı) / Ümraniye / İstanbul / Türkiye   E-Posta : bilgi@kureselkitap.com
© 2021 Küresel Kitap Tüm Hakları Saklıdır.